Kiruna GK

Kiruna

Bankaraktär: Park- och seasidebana.

Fakta: 9 hål.

Kiruna GK

Företagscentrum
981 41 Kiruna

Kansli: 0980-12090