Torsby GK

Torsby

Bankaraktär: Parkbana. Vacker natur och trivsam miljö.

Fakta: 9 hål.

Hotell i närheten:
Hotel FrykenStrand.

Torsby GK

Box 247
685 25 Torsby

Kansli: 0560-13233