Skamby Golf/Vikbolandets GK

Vikbolandet

Bankaraktär: park- och skogsbana av enklare karaktär.

Fakta: 9 hål.

Skamby Golf/Vikbolandets GK

Skamby Gård
610 30 Vikbolandet

Kansli: 0125-40072
Tidsbokning: Bollränna