Östad Golf

Väderstad

Bankaraktär: Park- och skogsbana med mycket vatten. Brda fairways.

Fakta: 9 hål.

Östad Golf

Östad Södergård
590 21 Väderstad

Kansli: 0142-70011
Tidsbokning: 0142-70011